Maria Bremer

Design A Beautiful Life

NLP yrityksille

Miksi NLP on yrityksille hyvä koulutus?
Onko sinun yrityksessäsi kaikki kunnossa tai voisiko asiat olla paremminkin? Kiinnostaako yrityksen tuoton parantaminen? 

Taitavalta johtajalta, työntekijältä sekä tiimiltä kysytään tänä päivänä laajoja sosiaalisia lahjoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja rohkeutta ajatella uusilla tavoilla sekä näkemystä tulevaisuudesta.

Tutkimusten mukaan työntekijä on yrityksen tärkein yksittäinen tekijä, johon kannattaa panostaa. Uusien visioiden tavoittelu, päämääriin pääseminen, sekä odotusten ylittäminen tarvitsee innostunutta ja motivoitunutta henkilöstöä, jonka avulla saavutetaan optimaalinen tulos. 

Hyvän johtajan tehtävänä on luoda työympäristö, joka vahvistaa ja kehittää jatkuvasti myönteisiä asenteita. Kaikki lähtee yksilötasolta, jossa itsetuntemus ja tiedostaminen ovat avaimia parempaan johtamiseen, tiimityöhön ja sitä kautta parempaan tuottavuuteen. 

Uudelle tasolle?
Monesta yrityksestä löytyy kuitenkin negatiivisesti asennoituvia henkilöitä, jotka jarruttavat uudistumista ja heikentävät tulosta. Kielteinen henkilökunta maksaa yrityksille paljon muun muassa työajan ja energian tuhlauksena, huonona asiakaspalveluna, tulehtuuna työilmapiirinä, heikompana tuloksena, työpaikkakiusaamisena ja lopulta sairauspoissaoloina. Negatiivisuus on suoraan tekemisissä yrityksen tuottavuuden kanssa. 

NLP-koulutus auttaa ihmisiä kehittymään myönteisiksi ajattelijoiksi, parantaa vuorovaikutusta ja auttaa jokaista saamaan koko potentiaalinsa käyttöönsä.

Vuosien varrella olen työni puolesta saanut osallistua useisiin johtajuuteen liittyviin koulutuksiin, sekä saanut toimia näköalapaikalla ison organisaation esimiehenä. Tiedän ja tunnen ison organisaation toimivat tomintamallit, sekä käytännön kompastuskivet.

Halusin kehittää lisää itseäni ja Nlp antoi siihen laaja-alaiset työkalut, joita olen nyt valmis itse viemään yritysmaailmaan oman kokemukseni ja Nlp-tekniikoiden avulla. Koulutus soveltuu niin työntekijöille kuin johtotehtävissä oleville, sekä isoille että pienille yrityksille. 

 Luento ja koulutus esimerkkejä
- Paremman tiimityön kautta uusiin tuloksiin
- Kommunikointi ja vuorovaikutus
- Luova ajattelu johtamisen työkaluna
- Menestyksen avaimet

 ”Tieto on valtaa, itsensä tiedostaminen viisautta.”

Design A Beautiful Life.
Make it dabl, tuplasti parempi elämä!

 

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous

Maria Bremer: info@dabl.fi