Maria Bremer

Design A Beautiful Life

Henkinen valmennus

"Onnen etsiminen itsemme ulkopuolelta on kuin odottaisimme aurinkoa pohjoiseen avautuvassa luolassa"
-Tiibetiläinen mietelause-

                                                                                        

Haluatko olla onnellinen ja tasapainoinen?
Ihmiset pyrkivät olemaan onnellisia, mutta pyrkimyksestä on pitkä matka toteutumiseen. Monilla ihmisillä on haitallisia ajatuksia, uskomuksia ja käyttäytymismalleja, joiden vuoksi joudumme törmäyskurssille elämän kanssa.

Useat meistä luulevat, että onnellisuus syntyy suurista saavutuksista, varallisuudesta ja hyvästä ulkonäöstä.Todellisuudessa näiden asioiden tavoittelu vain lisää stressiä ja vie kauemmas aidosta onnellisuudesta. Kun saavutat ulkoisen päämääräsi, sinun pitäisi olla onnellinen, mutta oletko? Saat hetkellisen mielihyvän tunteen, joka haihtuu nopeasti, koska mieli ei saavuta pysyvää onnellisuuden tilaa ulkoisista asioista käsin. Aito onnellisuus löytyy sinun sisältäsi ja sen etsintä kannattaa aloittaa heti. 

Haluaisitko olla rohkeasti oma itsesi?
Henkinen valmennus avaa portit kohti suurempaa tietoisuutta ja sitä kautta kohti sisäistä kasvua, sekä itsetuntemusta. Henkinen valmennus opastaa vaikeuksien kääntämistä voitoiksi tietoisuuden kautta, sekä elämän merkityksen löytymistä, jolloin todellinen potentiaalisi vapautuu. Uskallat olla täydellisesti oma itsesi, ilman että sinun täytyy hakea hyväksyntää muilta.

Henkinen tasapaino on sitä sisäistä kauneutta ja hehkua, joka loistaa ulos kun ihminen voi hyvin. Henkinen ihminen on aito, itsensä tunteva uniikki persoona, joka toteuttaa rohkeasti omaa elämäänsä ja visioitaan. Hän johtaa itse elämäänsä eikä jättäydy olosuhteiden uhriksi. Hänestä kumpuaa elinvoimaa ja luovuutta. Hän on löytänyt onnensa ja omat henkiset voimavaransa, jotka ovat suurin rikkaus tässä elämässä. 

Henkinen potentiaali voi johtaa pitkälle
Maailman sivun menestyneet johtajat, suurmiehet ja -naiset, ovat olleet henkisiä, laajan maailmankatsomuksen omaavia, sekä avoimin ja uteliain mielin olevia ihmisiä. Muutamina esimerkkeinä Mahatma Gandhi, Dalai lama, Äiti Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr, Indira Gandhi, Osho, Albert Einstein. Heidän avullaan on maailmaa muutettu pysyvästi. He ovat luotsanneet valtavia joukkoja kohti viisautta, suvaitsevaisempaa elämää ja rauhallisempaa maailmaa.

Harva on syntynyt henkiseksi johtajaksi, mutta kaikilla on sama mahdollisuus kehitää itseään ja päästä pitkälle. Henkisen potentiaalin löytyminen avaa ovet uuteen avarampaan maailmaan ja sitä kautta kohti suurta ymmärrystä. Sisäinen voimasi voi loistaa työyhteisössä, kotona sekä muissa elämän tärkeissä konteksteissa. 

Yritysmaailman modernit johtajat
Henkisesti ajattelevat johtajat ovat työpaikoilla enenevissä määrin kysyttyjä henkilöitä. Nykyajan vaatimuksiin ei riitä enää pelkkä ammattitaito ja johtajan titteli. Johtaminen liittyy yhä enemmän toisten ihmisten motivointiin ja sitä kautta hyvien tulosten aikaansaamiseen. Tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja laajempaa ymmärrystä ihmisten sisäisestä maailmasta sekä työntekijöiden vahvuuksista. 

Vanhan mallin johtaja hallitsee yhä usein pelolla ja vanhoilla toimintamalleilla. Hän ei välttämättä osaa valjastaa luovuutta ja työntekijöiden potentiaalia saavuttaakseen rajojakin rikkovia tuloksia. Vanhalla toimintamallilla ei saa uusia tuloksia. On aika kääntää katse tulevaisuuten. 

Uudella ajattelulla saadaan uusia tuloksia. Moderni johtaja kehittää itseään henkisesti ja oppii sitä kautta ymmärtämään yksilöiden rikkauden ja näkee myös toisten potentiaalin eikä pelkää ottaa sitä käyttöön. Hän ohjaa varmalla ja ihmisläheisellä otteella työntekijöitä myönteiseen kehitykseen, luovuuden maksimointiin ja sitä kautta parempaan tulokseen. Vain henkilö, joka on sinut oman sisäisen maailmansa kanssa, voi ymmärtää laajemmin toisten maailmoja ja näin saavuttaa uskomattomia tuloksia. 

"One day you will wake up and there wont be any more time to do
things you`ve always wanted. So do it now"

-Paolo Coleho-

Design A Beautiful Life!
Make it dabl, tuplasti parempi elämä!

 

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous

Maria Bremer: info@dabl.fi